OBS: Tillfälligt svårframkomligt

Vattennivåerna i den övre delen av storån är låga vilket begränsar framkomligheten.